Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

Проекти рішень сесії сільської ради

                               ПРОЕКТ РІШЕНННЯ  Григорівської сільської ради

                                                    від    серпня      2013 року                                                                                        

                                                                                          

      Про внесення змін до сільського

    бюджету  на 2013 рік

 

На  підставі п.23 ст.26  Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.78 Бюджетного Кодексу України, сільська рада   

                                                 вирішила:

1.Внести до видатків  сільського бюджету на 2013 рік ,затвердженого рішенням сесії

  №147 від 28.12.2013р. такі зміни:

  1.  Залучити  залишок  коштів  загального фонду, що склався станом на 01.01.2013р на суму  

  25000 грн. і направити його  на проведення   видатків  по КТКВ-160101, та внести

  ( до додатків 2,3,5) слідуючі зміни,

   викласти додаток  №7 затверджений рішенням  сільської ради  від     

   28 грудня 2012 року №147 в новій редакції( додається).

 

До додатка 2                                                                                                                                                                                        + збільшено

                                                                                                                                                                                                               - зменшено (грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

                          Видатки    загального фонду

 

 

усього

              з них:

 

 

оплата праці

Оплата  комунальних послуг та енергоносів

 

010116

Органи місцевого самоврядування

-10000

-

-10000

 

070101

Дошкільні заклади освіти

0

-

-3000

 

110204

Палаци.будинки культури,клуби

+10000

-

-

 

160101

Землеустрій

+25000

 

 

 

 

Всього:

+25000

-

-13000

 

  До додатка  2                                                                                                                                                             + збільшено

                                                                                                                                                                                        - зменшено (грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Найменування коду

тимчасової класифікації

видатків та кредитування

місцевих бюджетів

                          Видатки    спеціального фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

усього

Видатки

споживання

              з них:

Видатки розвитку

З них

 

 

 

оплата

праці

 

Оплата

комунальних   послуг

та енергоносів

 

 

Бюджет

розвит

ку

З них

 

капітальні

видатки за рахунок коштів,що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціальн.фонду)

 

170703

Видатки на будівництво,обслуговування,ремонт доріг

0

 

 

+13900

-13900

 

-13900

 

 

 Всього:

0

 

 

+13900

-13900

 

-13900

 

 

 

 

   До додатка 3:

                                                                                                                                              +збільшено               

                                                                                                                                              - зменшено(грн.)

Код

типової відомчої класифікації

 

 

Назва головного розпорядника коштів

 

 

Видатки    загального фонду

 

 

усього

        з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З них оплата праці

Оплата

 комун.

та енерго

носіїв

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

01

Григорівська сільська рада

+25000

 

-13000

 

010116

Органи місцевого самоврядування

-10000

 

-10000

 

070101

Дошкільні заклади освіти

0

 

-3000

 

 

110204

Палаци.будинки культури,клуби

+10000

 

 

 

 

160101

Землеустрій

+25000

 

 

 

 

 

Всього:

+25000

 

-13000

 

 

     

 

  

до додатка  3                                                                                                                                 + збільшено

                                                                                                                                                      - зменшено (грн.)

Код типової

відомчої класифікації

 

 

 

 

 

Назва головного розпорядника коштів

 

 

 

                          Видатки    спеціального фонду

 

 

 

 

усього

Видатки

споживання

(код 1000)

              з них:

 

Видатки розвитку

З них

 

 

 

оплата

праці

(код 1110)

 

Оплата

кому--нальних   послуг

та енергоносів

(код 1160)

 

Бюджет

розвит

ку

З них

 

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

 

Найменування коду

тимчасової класифікації

видатків та кредитування

місцевих бюджетів

капітальні

видатки за рахунок коштів,що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціальн.фонду)

 

170703

Видатки на будівництво,обслуговування,ремонт доріг

0

 

 

+13900

-13900

 

-13900

 

 

 

 

 

 Всього:

0

 

 

+13900

-13900

 

-13900

 

 

 

Додаток №7

до рішення сільської ради

від 28 грудня 2012р.№147

(в редакції рішення сільської ради від 03.04.2013р..№_____)

                         Джерела фінансування сільського бюджету на 2013 рік

                                                                                                                                                                                                      (грн.)

Код

Назва

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

 

Разом

разом

У т.ч.бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування

25000,00

 

 

25000,00

208000

Фінансування за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів

25000,00

 

 

25000,00

208100

На початок періоду

58691,89

 

 

58691,89

208200

На кінець періоду

33691,89

 

 

33691,89

 

Усього за типом кредитора

25000,00

 

 

35000,00

600000

Фінансування за активними операціями

25000,00

 

 

35000,00

602000

Зміни обсягів готівкових коштів

25000,00

 

 

35000,00

602100

На початок періоду

58691,89

 

 

58691,89

602200

На кінець періоду

33691,89

 

 

33961,89

 

Усього за типом боргового  зобов’язання

25000,00

 

 

  25000,00

          

3.   Затвердити зміни до видатків сільського бюджету.

4.   Запропонувати керівникам установ сільської ради забезпечити в 2013 році витрачання бюджетних коштів згідно затверджених кошторисів.

5.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  сільської ради з питань планування бюджету, фінансів та приватизації . 

    

 

 

Сільський голова                                               Н.Невкрита

 

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ Григорівської сільської ради

від серпня 2013 року

 

 

Про надання дозволу на розроблення                                                                                                                                                                                                

 технічної документації із землеустрою щодо            

 встановлення меж земельних  ділянок                      

 в натурі (на місцевості)

 

                 Керуючись статтею 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 38, 39, 40, 121, 122  Земельного кодексу України, статтями 19, 20, 22, 55 Закону України «Про землеустрій», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  розглянувши заяви громадян  про надання дозволу на розроблення  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості), сільська рада

                                                                    В И Р І Ш И ЛА :

        1.Надати дозвіл гр. Ільченко Федору Петровичу на розроблення технічної документації із землеустрою  щодо встановлення меж  земельної  ділянки в натурі (на місцевості) орієнтов-ною  площею 0,5600 га, за адресою: с.Григорівка вул. Леніна, 142,  в тому числі:                                                                                                                                  - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови площею 0,2500 га;

 - для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення площею 0,3100 га - ріллі.

         2.Надати дозвіл гр. Воловику Олександру Миколайовичу на розроблення технічної документації із землеустрою  щодо встановлення меж  земельної  ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною  площею 0,1900 га, за рахунок земель житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за адресою:  с.Григорівка вул. Заводська, 5                                                                                   

         3.Громадянам  подати технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) до Григорівської сільської ради для затвердження та  подальшої безоплатної передачі у власність земельних ділянок.

         4. Встановити дію дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою  щодо встановлення меж  земельних  ділянок в натурі (на місцевості) терміном на 2 роки. У разі, якщо протягом встановленого терміну технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) не буде подано до сільської ради,  дане рішення визнається таким, що втратило чинність.        

          5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на землевпорядника сільської ради Боклажук О.В.

 

 

 

           Сільський голова                                             Н.Невкрита   

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ Григорівської  сільської ради

від серпня 2013 року

 

 Про безоплатну передачу у власність                                                                            

 громадянам  земельних ділянок згідно                                                                                                                                                                                                 

 технічної документації із землеустрою щодо            

 встановлення меж земельних ділянок                      

 в натурі (на місцевості)

 

                 Керуючись статтею 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 22, 38, 39, 40, 118, 121, 122  Земельного кодексу України, статтями 19, 20, 55 Закону України «Про землеустрій», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  розглянувши заяви громадян про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) та безоплатної передачі у власність земельних ділянок, сільська рада

                               

                                                                      В И Р І Ш И ЛА :

       1.Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення меж  земельної  ділянки в натурі (на місцевості) та передати безоплатно у власність гр. Скорик Надії Макарівні земельну ділянку площею 0,3376 га за адресою: с. Григорівка  вул. Леніна, 19, в тому числі:

 - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови площею 0,2500 га кадастровий номер 3525281800:51:000:0066, з них: 0,0587 га – під житловою забудовою одно- та двоповерховою, 0,1913 га – рілля;

- для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення площею 0,0876 га кадастровий номер 3525281800:51:000:0067, з них: 0,0876 га – рілля.          

        2.Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення меж  земельної  ділянки в натурі (на місцевості) та передати безоплатно у власність гр. Мотайло Катерині Василівні земельну ділянку площею 0,3758 га за адресою: с. Григорівка  вул. Леніна, 58,                     в  тому числі:                                                                                                                                                                         - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови площею 0,2500 га кадастровий номер 3525281800:51:000:0068, з них: 0,0509 га – під житловою забудовою одно- та двоповерховою, 0,1415 га – рілля, 0,0760 – сад;

 - для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення площею 0,1258 га кадастровий номер 3525281800:51:000:0069, з них: 0,1258 га – рілля.           

       3.Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення меж  земельної  ділянки в натурі (на місцевості) та передати безоплатно у власність гр. Погонець Лідії Антонівні земельну ділянку площею 0,3920 га за адресою: с. Григорівка  вул. Леніна, 97, в тому числі:

 - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови площею 0,2500 га кадастровий номер 3525281800:51:000:0070, з них: 0,0778 га – під житловою забудовою одно- та двоповерховою, 0,1722 га – рілля;

- для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення площею 0,1420 га кадастровий номер 3525281800:51:000:0071, з них: 0,1420 га – рілля.          

        4.Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення меж  земельної  ділянки в натурі (на місцевості) та передати безоплатно у власність гр. Муха Любові Іванівні земельну ділянку площею 0,4137 га за адресою: с. Григорівка  вул. Леніна, 91, в тому числі:

 - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови площею 0,2500 га кадастровий номер 3525281800:51:000:0072, з них: 0,1041 га – під житловою забудовою одно- та двоповерховою, 0,1459 га – рілля;

- для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення площею 0,1637 га кадастровий номер 3525281800:51:000:0073, з них: 0,1637 га – рілля.                                                                                                                                                                

        5.Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення меж  земельної  ділянки в натурі (на місцевості) та передати безоплатно у власність гр. Фоменко Зінаїді Денисівні земельну ділянку площею 0,2998 га за адресою: с. Григорівка  вул. Леніна, 43, в тому числі:

 - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови площею 0,2500 га кадастровий номер 3525281800:51:000:0074, з них: 0,0597 га – під житловою забудовою одно- та двоповерховою, 0,1903 га – рілля;

- для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення площею 0,0498 га кадастровий номер 3525281800:51:000:0075, з них: 0,0498 га – рілля.                                                                                                                                                               

         6.Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення меж  земельної  ділянки в натурі (на місцевості) та передати безоплатно у власність гр. Гайдадим Лідії Іванівні земельну ділянку площею 0,2779 га за адресою: с. Григорівка  вул. Леніна, 29, в тому числі:

 - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови площею 0,2500 га кадастровий номер 3525281800:51:000:0076, з них: 0,0834 га – під житловою забудовою одно- та двоповерховою, 0,1666 га – рілля;

- для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення площею 0,0279 га кадастровий номер 3525281800:51:000:0077, з них: 0,0279 га – рілля.                                                                                                                                                                               

          7. Громадянам, власникам земельних ділянок, дотримуватися раціонального викорис-тання земельних ділянок за цільовим призначенням.        

          8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на землевпорядника сільської ради Боклажук О.В.

                          

 

 

           Сільський голова                                             Н.Невкрита